Moduły

Magazyn / Logistyka

IDEAERP

Jeden z najważniejszych modułów systemu ERP, w którym gromadzone i składowane są zasoby materialne w elektronicznej postaci. Ta część systemu powiązana jest ściśle z każdym modułem ERPa, a w szczególności ze SRZEDAŻĄ, ZAKUPAMI i PRODUKCJĄ. W konsekwencji wymiana danych odbywa się płynnie bez możliwości pomyłki. Dzięki MAGAZYNOWI możliwe jest rzetelne prowadzenie gospodarki towarowej i materiałowej oraz zarządzanie zapasami. System drobiazgowo prowadzi dokumentację magazynową, utrzymując tym samym zrozumiały porządek, istotny podczas nieobecności magazyniera. Automatyczny mechanizm bieżącego zapotrzebowania nie pozwoli na deficyt materiałowy w magazynie, utrzymując ciągłość w produkcji. Ponadto od teraz nie musisz martwić się o kończącą się datę ważności Twoich produktów. W tym miejscu za pomocą stworzonych mechanizmów systemu wyślesz zapytanie ofertowe, wykonasz zamówienie i zrealizujesz zakupy u Twojego dostawcy. System na bieżąco monitoruje etap zakupu, ocenia czas dostawy i we właściwym momencie segreguje towar na stanie magazynowym. Z tej pozycji dostępna jest lista wszystkich dostawców Twojego towaru połączona z historią zakupów. Ta część systemu połączona jest bezpośrednio z modułem magazynowym.

Magazyn

 • prowadzenie kartotek produktów (m.in. nazwa, kod produktu (SKU), kod kreskowy (EAN), kategorie, cena sprzedaży, koszt zakupu, zdjęcia, stan magazynowy realny i prognozowany, średnia dzienna sprzedaż)
 • generowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM) wraz z możliwością dodania własnych typów
 • obsługa wielu magazynów
 • możliwość odtworzenia struktury magazynu w systemie
 • możliwość wyceny magazynów na konkretny dzień
 • możliwość dokonywania wydań oraz pobrań częściowych
 • inwentaryzacja według lokalizacji produktów, stref magazynowych lub globalnie
 • szybka inwentaryzacja z poziomu kartoteki produktowej
 • możliwość integracji z Panelem Wydań Zewnętrznych
 • przewidywany stan magazynowy
 • reguły zamawiania towaru
 • obsługa jednostek miary, konwersja jednostek zakupu i sprzedaży, tworzenie własnych jednostek
 • koszty nabycia (poprawianie wartości magazynowej towarów, doliczanie/pomniejszanie kosztu zakupu)
 • obliczanie wartości magazynu wg metod FIFO, LIFO, FEFO, ceny przeciętnej, ceny ewidencyjnej
 • możliwość sprawdzenia zapasu w danej półce/regale
 • produkt może znajdować się w wielu magazynach i wielu strefach jednocześnie

Aplikacja mobilna dla Magazynu

 • obsługa kolektorów danych Newland, model MT90
 • możliwość wyświetlania informacji o produkcie i jego lokalizacji poprzez zeskanowanie kodu EAN
 • możliwość podglądu wszystkich ruchów magazynowych z poziomu aplikacji
 • możliwość tworzenia przyjęć, wydań, przesunięć międzymagazynowych, przesunięć pomiędzy półkami z poziomu aplikacji mobilnej
 • możliwość wykonywania inwentaryzacji z poziomu aplikacji mobilnej z podziałem na pojedyncze lokalizacje na magazynie

Zakupy

 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • realizacja zamówień towarów
 • monitoring produktów przychodzących
 • realizacja zakupu z podziałem na etapy
 • dostępna baza dostawców
 • karta dostawcy (informacje kontaktowe, historia współpracy)
 • automatyczne generowanie dokumentów magazynowych oraz faktur powiązanych z zamówieniem zakupowym
 • stosowanie cenników dostawców
 • automatyczne generowanie zamówień zakupowych na podstawie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych
 • możliwość wprowadzenia kodu produktu i nazwy u dostawcy
 • możliwość priorytetyzowania dostawców
 • możliwość ustalenia minimalnej ilości do zakupu
 • planowanie czasów dostaw
 • generowanie zapytań ofertowych do pdf

Pełnoprawny system WMS

Efektywne zarządzanie magazynem stanowi ogromne wyzwanie dla wielu firm. Wymaga koordynacji zamówień, kontrolowania stanów magazynowych oraz innych procesów logistycznych, by zapewnić płynne działanie przedsiębiorstwa. Dlatego warto wybierać sprawdzone oprogramowanie, które umożliwi usprawnienie pracy na wielu frontach jednocześnie. Nasz dedykowany system magazynowy WMS w IDEAerp oferuje elastyczny moduł Magazynu i Zakupów, dzięki któremu można szybko wdrożyć system w dowolnym magazynie.

Poznaj WMS IDEAerp
Skontaktuj się z nami
aby rozpocząć nowy projekt