Moduły

Magazyn / Zakupy

IDEAerp

Jeden z najważniejszych modułów systemu ERP, w którym gromadzone i składowane są zasoby materialne w elektronicznej postaci. Ta część systemu powiązana jest ściśle z każdym modułem ERPa, a w szczególności ze SRZEDAŻĄ, ZAKUPAMI i PRODUKCJĄ. W konsekwencji wymiana danych odbywa się płynnie bez możliwości pomyłki. Dzięki MAGAZYNOWI możliwe jest rzetelne prowadzenie gospodarki towarowej i materiałowej oraz zarządzanie zapasami. System drobiazgowo prowadzi dokumentację magazynową, utrzymując tym samym zrozumiały porządek, istotny podczas nieobecności magazyniera. Automatyczny mechanizm bieżącego zapotrzebowania nie pozwoli na deficyt materiałowy w magazynie, utrzymując ciągłość w produkcji. Ponadto od teraz nie musisz martwić się o kończącą się datę ważności Twoich produktów. W tym miejscu za pomocą stworzonych mechanizmów systemu wyślesz zapytanie ofertowe, wykonasz zamówienie i zrealizujesz zakupy u Twojego dostawcy. System na bieżąco monitoruje etap zakupu, ocenia czas dostawy i we właściwym momencie segreguje towar na stanie magazynowym. Z tej pozycji dostępna jest lista wszystkich dostawców Twojego towaru połączona z historią zakupów. Ta część systemu połączona jest bezpośrednio z modułem magazynowym.

Magazyn:

 • prowadzenie kartotek produktów (m.in. nazwa, kod produktu (SKU), kod kreskowy (EAN), kategorie, cena sprzedaży, koszt zakupu, zdjęcia, stan magazynowy realny i prognozowany, średnia dzienna sprzedaż)
 • generowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM) wraz z możliwością dodania własnych typów
 • obsługa wielu magazynów
 • możliwość odtworzenia struktury magazynu w systemie
 • możliwość wyceny magazynów na konkretny dzień
 • możliwość dokonywania wydań oraz pobrań częściowych
 • inwentaryzacja według lokalizacji produktów, stref magazynowych lub globalnie
 • szybka inwentaryzacja z poziomu kartoteki produktowej
 • możliwość integracji z Panelem Wydań Zewnętrznych
 • przewidywany stan magazynowy
 • reguły zamawiania towaru
 • obsługa jednostek miary, konwersja jednostek zakupu i sprzedaży, tworzenie własnych jednostek
 • koszty nabycia (poprawianie wartości magazynowej towarów, doliczanie/pomniejszanie kosztu zakupu)
 • obliczanie wartości magazynu wg metod FIFO, LIFO, FEFO, ceny przeciętnej, ceny ewidencyjnej
 • możliwość sprawdzenia zapasu w danej półce/regale
 • produkt może znajdować się w wielu magazynach i wielu strefach jednocześnie

Aplikacja mobilna dla Magazynu:

 • obsługa kolektorów danych Newland, model MT90
 • możliwość wyświetlania informacji o produkcie i jego lokalizacji poprzez zeskanowanie kodu EAN
 • możliwość podglądu wszystkich ruchów magazynowych z poziomu aplikacji
 • możliwość tworzenia przyjęć, wydań, przesunięć międzymagazynowych, przesunięć pomiędzy półkami z poziomu aplikacji mobilnej
 • możliwość wykonywania inwentaryzacji z poziomu aplikacji mobilnej z podziałem na pojedyncze lokalizacje na magazynie

Zakupy:

 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • realizacja zamówień towarów
 • monitoring produktów przychodzących
 • realizacja zakupu z podziałem na etapy
 • dostępna baza dostawców
 • karta dostawcy (informacje kontaktowe, historia współpracy)
 • automatyczne generowanie dokumentów magazynowych oraz faktur powiązanych z zamówieniem zakupowym
 • stosowanie cenników dostawców
 • automatyczne generowanie zamówień zakupowych na podstawie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych
 • możliwość wprowadzenia kodu produktu i nazwy u dostawcy
 • możliwość priorytetyzowania dostawców
 • możliwość ustalenia minimalnej ilości do zakupu
 • planowanie czasów dostaw
 • generowanie zapytań ofertowych do pdf

Poznaj inne nasze moduły

Skontaktuj się z nami
aby rozpocząć nowy projekt