Moduły

Produkcja

IDEAERP

Tu ustalisz zasady produkcji dóbr, biorąc pod uwagę minimalną ilość produktów, wymaganą kolejność czynności, warunki i zależności w fazach produkcji, zajętość sprzętu i zasobów ludzkich. Każdy cykl tworzenia nieprzerwanie dozorowany jest przez system ERP, eliminując do minimum czynnik ludzkiego błędu. Systematyczna wymiana informacji z MAGAZYNEM i ZAKUPAMI utrzymuje zoptymalizowane tempo produkcji, dostosowane do wymagań przedsiębiorstwa.

 • możliwość zarządzania procesem produkcji jako jednolitym procesem lub z rozbiciem na poszczególne operacje
 • możliwość tworzenia wielopoziomowych zestawień materiałowych
 • możliwość definiowania dowolnej liczby stanowisk i marszrut
 • automatyczna weryfikacja dostępności materiałów na podstawie stanów magazynowych
 • harmonogram zleceń
 • kontrola wykonania zadań
 • rejestracja czasu pracy
 • możliwość rejestrowania produktów ubocznych
 • możliwość rejestrowania wadliwych produktów i materiałów przez wykonawców
 • możliwość tworzenia zamówień demontażu
 • tworzenie automatycznego zapotrzebowania na podstawie zamówień sprzedaży
 • automatyczne generowanie przesunięć magazynowych
Skontaktuj się z nami
aby rozpocząć nowy projekt