Dofinansowanie UE

Europejski Funcusz Rozwoju Regionalnego

Firma IDEA COMMERCE SPÓŁKA realizuje projekt pt. „Wdrożenie autorskiego rozwiązania informatycznego w postaci innowacyjnego, inteligentnego cyberkonsultanta, szansą na rozwój firmy Idea Commerce z Bydgoszczy.” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wdrożenie innowacyjnego, autorskiego rozwiązania informatycznego, w postaci Cyberkonsultanta, do oferty firmy (w modelu usługowym Software as a Service).

Opis przedsięwzięcia: Głównym założeniem projektu jest wdrożenie wyników B+R Wnioskodawcy - innowacyjnego w skali świata Cyberkonsultanta, w celu znaczącego udoskonalenia, oferowanych przez Idea Commerce Solutions, rozwiązań informatycznych, w modelu usługowym "Software as a Service" (oprogramowanie jako usługa - model abonamentowy, niewymagający od klienta inwestycji we własną infrastrukturę). Model opiera się na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów serwerowych w tzw. chmurze, co obniża koszty klienta. Profesjonalna infrastruktura chmurowa daje szerokie korzyści: bezpieczeństwo, dostępność usług, skalowalność wysoka jakość.

Zastosowanie Cyberkonsultanta wpłynie na:

  • skrócenie czasu obsługi klientów (do kilkudziesięciu sekund);
  • zwiększenie szybkości obsługi zgłoszeń;
  • zmniejszenie obciążenia pracowników o 30-60%;
  • zmniejszenie obciążenia serwerów/linii telefonicznych - Cyberkonsultant umożliwi odpowiedzi w trybie natychmiastowym.

Wartość projektu: 1 119 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 499 950,00 zł

Europejski Funcusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że IDEA commerce sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie. Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych w firmie Idea Commerce Solutions, celem udoskonalenia produktu.”

Cel projektu: Wdrożenie w firmie IDEA commerce sp. z o.o. nowych projektów wzorniczych w celu wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonego produktu, tj. udoskonalonego systemu IDEAerp służącego do zarządzania przedsiębiorstwem.

Planowane efekty: Optymalizacja i znaczne ulepszenie systemu IDEAerp pod względem funkcjonalno-użytkowym.

Wartość projektu: 1 845 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 975 000,00 zł